Supervision for plejefamilier

For at kunne støtte og udvikle et plejebarn er det nødvendigt med supervision. Plejebørn kan ofte have været igennem flere traumatiske oplevelser i deres liv og har behov for særlig støtte, som kræver faglige kompetencer.

Supervisionen tager udgangspunkt i barnet og de udfordringer, som anbringelsen giver plejeforældrene.

Supervisionen er også en opkvalificering af plejefamilien, hvor der undervises i bl.a. tilknytning, mentalisering, traumereaktioner og behandling. Vi ved, at tilknytningen til barnets forældre og biologiske netværk har en meget stor betydning for barnets trivsel og udvikling, hvorfor det har en central plads i supervisionen.

Plejefamilier bruger sig selv som værktøj. Der arbejdes i supervisionen med deres relevante personlige udviklingspunkter, for derigennem at styrke og opkvalificere dem som plejefamilie.

Min opgave er at lytte og styrer processen således, at plejefamilien har konkrete handlemuligheder efter supervisionen.

------

Pris:
1.050 kr. + moms /time i alt 1.333 kr.