Intensiv parterapi

Der er mange gode erfaringer med Intensiv parterapi fra USA. Mine erfaringer med Intensiv parterapi stammer fra parweekender og ugekurser for par i Sydspanien. Derudover hvor der kun er et par en hel dag eller i en weekend.  

Det at være sammen igennem en hel dag med fokus på jer som par giver en mulighed for fordybelse og udvikling, som kan danne basis for jeres videre udvikling.

Intensiv parterapi er for jer, som kan have svært ved at følge et længere forløb. Det kan også være for jer, som ikke ønsker at være sammen med andre på et parkursus.

Der kan aftales en enkelt dag eller to dage.

En enkelt dag er fra kl. 9-16  inkl. 1 times frokost. Såfremt der er behov for et andet tidsrum finder vi ud af det.

Formen:
Dagen tager udgangspunkt i jeres unikke parforhold og planlægges først og fremmest ud fra jeres behov.
Dagen vil kunne i hovedoverskrifter former sig sådan:
Inden vi mødes får I hver tilsendt et par-tjek skema, som I bedes udfylde. (se under menu/ par-tjek )

Formiddag:
o Introduktion af Ellen Naldal
o Kort fællessamtale om udfordringer og forventninger til dagen
o Individuel samtale uden partners tilstedeværelse. Hvad bærer du med ind i forholdet?
o Kort fællessamtale
Frokost: Mulighed for en gåtur
Eftermiddag:
o Arbejde terapeutisk med de udfordringer I oplever hver for sig og samlet i jeres parforhold
o Opsamling på dagen samt udvalgte ressourcer og udfordringer fra jeres Par-Tjek, som I kan vælge at arbejde videre med. 

------

Pris:

6.000 kr./ par inklusiv Par-Tjek rapport.
Fra kl. 9-16 inkl. en frokostpause på 1 time.